فيليپس روشنايی

فيليپس پيشگام بسياری از پيشرفت های کليدی در زمينه روشنايی طی 121 ساله گذشته بوده که پايه و اساس قدرت اين شرکت به عنوان رهبر دگرگونی های ديجيتال است. فيليپس به عنوان يک پيشرو در زمينه تخصصی توسعه و توليد روش های نوآورانه در بازار شناخته شده است.

فيليپس در بخش فضای داخلی برای خانه، مغازه، ادارات، مدارس، هتل ها، کارخانه ها و بيمارستان ها پيشنهادات متنوعی را ارائه می دهد.

در بخش فضاهای خارجی نيز محصولاتی برای جاده ها (روشنايی خيابان ها و چراغ های خودروها) ، فضاهای عمومی، محوطه پارک ها و زمين های ورزشی طراحی کرده و علاوه بر اين محصولاتی خاص برای نورپردازی پروژه های معماری و محصولات کاربردی ويژه ايی در زمينه نور در باغبانی و تصفيه آب ارائه می دهد.

 
All Brands
.تمامی حقوق برای شرکت تهران بوران محفوظ است